Ker je nedeljska “obveznost” zaradi dežja odpadla, smo morali poiskati plan B. In ker sva z gospodom Googlom prijatelja, sva skupaj našla Pusti grad.

LR5D1983

Ruševine Pustega gradu se vzpenjajo nad Lipniško dolino. Grad na strmem pobočju med potokom Lipnica in reko Savo ponuja prostran razgled prek zelenih brd do Julijskih Alp. Po njegovih ruševinah pa menda še vedno lazi kača z zlato krono.        
Pusti grad (Lipniški grad, Waldenberg) je le nekaj sto metrov oddaljen od zadnjih hiš na Zgornji Lipnici. Na vzpetino se lahko povzpnete peš ali s kolesom iz Lancovega, Zgornje Lipnice ali Kamne Gorice, iz Radovljice pa vodi nanj Naravoslovna učna pot Pusti grad. Z razvalin gradu je čudovit razgled na zelena brda in prek njih vse do Bleda in Julijskih Alp s Triglavom. Na drugo stran se pogled razteza na zelene gozdove Lipniške doline in Jelovice.

Prvi zapis o gradu je iz prve polovice 13. stoletja. Takrat so bili lastniki posestva Ortenburžani, najmočnejša plemiška rodbina na Kranjskem in Koroškem. Leta 1256, z delitvijo posestva med brata, je Lipniško posestvo pripadlo Frideriku. Ta je kot novo središče posesti določil grad Waldenberg (Pusti grad, Lipniški grad), ob njem pa sta bila del gospostva še posest gradu Kamen pri Begunjah in nastajajoči trg Radovljica. Lipniško posestvo je združevalo kmečka posestva in razvijajoče se železarske kraje Kropo, Kamno Gorico in Kolnico v Lipniški dolini. Z dedno pogodbo med Ortenburžani in Celjskimi grofi je leta 1420 posest prešla v roke Celjanov, leta 1456 pa so za njimi dedovali Habsburžani. Ti so radovljiško posest dajali v najem različnim plemiškim rodbinam.
Zaton fevdalne ureditve in dvig mesta Radovljica je pomenil zaton gradov Kamen in Pusti grad. Ta je bil poleg tega močno poškodovan v potresu leta 1509 in pozneje še v požaru. Najemniki ga niso več obnavljali in ostal je le nemi pričevalec nekdanje veličine.
O zadnjem Ortenburžanu, Frideriku III, govori tudi grajska legenda. Njegova žena, Margaret pl. Teck, naj bi svojega moža prav tu zastrupila s strupenim jabolkom. Zlonamerna grofica je bila za kazen spremenjena v ostudno kačo z zlato krono na glavi, ki še danes lazi po gradu. Zgodovinska resnica legende ne potrjuje, saj je Margareta Teck umrla pred svojim možem leta 1408.
Druga legenda govori o skrivnem rovu, ki naj bi pod reko Savo povezoval Pusti grad in Radovljico, vendar arheološke raziskave tudi teh navedb niso potrdile.
Grad ima romanske osnove v obliki pravokotnega palacija z širokim obzidjem in dvema stolpoma. V poznogotski dobi so poslopje obdali z novim obzidjem in več stolpi. Ohranjeni so ostanki grajske stavbe in obzidja z dvema obrambnima stolpoma ter obrambna jarka na vzhodni in zahodni strani gradu. (besedilo: www.radolca.si)